Αρχική » Agenda » Reunion CEPV - Epernay/VITeff 2013

Reunion CEPV - Epernay/VITeff 2013

Μετάφραση
Tuesday 15 Oct 2013

du 15 au 15 Oct 2013 - 15h00 - 17h00

Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne Place du 13ème R.G. BP 80526 51331 EPERNAY Cedex

Place du 13ème R.G.

51331 Epernay , France

Programme complet :

Mardi 15 octobre :

11.30                          Inauguration du salon, discours, visites

13.00                          Cocktail

15.00 à 17.00              Réunion CEPV

20.00                           Cocktail de gala

Mercredi 16 octobre

Journée libre sur le salon du VITeff