Αρχική » Organisation » ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ


	
Μετάφραση

Πολιτική και επαγγελματική συνέργια

Κάθε μία από τις 75 περίπου αμπελοοινικές Περιφέρειες της Μείζονος Ευρώπης (της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης – που είναι μέλη από τη σύσταση της CERV το 1988) εκπροσωπείται, στο πλαίσιο της AREV, τόσο σε πολιτικό όσο και σε διεπαγγελματικό επίπεδο.

 

 

Για πρώτη φορά στα χρονικά των ευρωπαϊκών διαπεριφερειακών οργανισμών, εκπρόσωποι από τον περιφερειακό επαγγελματικό χώρο συμμετέχουν, σε ρόλο οικονομικού και κοινωνικού συμβούλου, πλάι στους πολιτικούς αντιπροσώπους των περιφερειακών θεσμών.

 

Με τον διττό αυτό χαρακτήρα της AREV, ο επαγγελματικός κόσμος αποκτά το σημαντικό προνόμιο, αφενός, να εκφράζεται με όλη την ακρίβεια και την τεχνογνωσία που διαθέτει χάρη στην εμπειρία του και, αφετέρου, να χαίρει της υποστήριξης του ευρωπαϊκού περιφερειακού θεσμού και να επωφελείται από τη δύναμη που ο θεσμός αυτός αντλεί από τη δημοκρατική του νομιμοποίηση. Ο πρόεδρος της AREV, που εκλέγεται για δύο χρόνια, είναι και εν ενεργεία πρόεδρος μιας Περιφέρειας της Ευρώπης.

 

Οι αντιπρόσωποι των επαγγελματιών, που καλύπτουν σε περιφερειακό επίπεδο το σύνολο των παραγόντων του αμπελοοινικού τομέα, συγκεντρώνονται στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Αμπελοοινικών Περιοχών (CEPV), η οποία επεξεργάζεται τα κείμενα που υποβάλλονται για έγκριση στην ολομέλεια. Ο πρόεδρος της CEPV είναι αυτοδικαίως πρώτος αντιπρόεδρος της AREV.

 

Έτσι, μετά από 25 και πλέον χρόνια λειτουργίας και συνεδριάσεων στις περισσότερες εκ των περιφερειών, γεγονός που αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση των προβλημάτων τους, η AREV έχει μάθει να καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές μιας αμπελοοινικής πολιτικής που μπορεί να συνενώνει τα γενικά συμφέροντα ολόκληρου του τομέα (από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή) λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις παραδόσεις κάθε Περιφέρειας.