Αρχική » Presentation » ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ


	
Μετάφραση

Εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Με τη δύναμη του διττού αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα της, η AREV συμμετέχει σε όλους τους θεσμούς και τα όργανα που είναι άμεσα ή έμμεσα αρμόδια για την ευρωπαϊκή ή την παγκόσμια αμπελοοινική πολιτική και εμπλέκεται σε όλα τα θέματα που αφορούν στο κρασί :

 

 

 

 

 

Θεσμοί

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Διευθύνσεις Γεωργίας, Εσωτερικής Αγοράς, Εμπορίου, Οικονομικών Υποθέσεων / Eurostat, Περιβάλλοντος, Περιφερειακής Πολιτικής, Επιτροπή Διαχείρισης των Οίνων

 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διακομματική Ομάδα για την Αμπελοκαλλιέργεια, Επιτροπή Γεωργίας

 • Συμβούλιο της Ευρώπης,

Επιτροπή Περιβάλλοντος και Γεωργίας, Διάσκεψη των Τοπικών και Περιφερειακών αρχών της Ευρώπης

 • Επιτροπή των Περιφερειών,

Επιτροπή Γεωργίας

 • Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών (ARE),

 • Διεθνής Οργανισμός της Αμπέλου και του Οίνου (OIV)

 • Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου (ΔΟΕ)

 • Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO)

 

 

Θέματα

 • Κοινή Οργάνωση της Αγοράς του Οίνου (OCM)
 • Η αμπελοκαλλιέργεια στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες
 • Αμπελοκαλλιέργεια στις προβληματικές ζώνες, σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών, Μελετών και Αξιοποίησης για τους Ορεινούς Αμπελώνες (CERVIM)
 • Δημοσιονομική πολιτική / Φορολογία
 • Προστασία των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ονομασιών
 • Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
 • Μηχανογράφηση των συνοδευτικών εμπορικών εγγράφων
 • Ευρωπαϊκοί δρόμοι του κρασιού
 • Οίνος και υγεία
 • Διεθνής Ακαδημία Οινοχόων