Címlap » Presentation » Történelmi visszatekintés

Történelmi visszatekintés


	
Fordítás

Egyeztető és javaslattevő erő

Az európai szintű szubszidiaritás és részvételi főelvek alkalmazásában a régiók kulcsszerepet játszanak abban az értelemben, hogy az európai polgárokat képviselik, jóllehet nem egyénekként, mint az Európai Parlamentben, hanem élő közösségekként.

 

A korábban a nemzeti hatóságok által vállalt funkciók és kompetenciák átadása az európai hatóságoknak a mezőgazdaság, a környezetvédelem, a nemzetközi kereskedelem és az adózás terén, igazolta a régiók és Európa között zajló párbeszédet.

A régióknak ez a Brüsszellel folytatott párbeszéde egy, a nézőpontokat ütköztető előzetes munkát feltételezett, amely a közös érdekek felszínre hozása volt. Így szükségessé vált egy „Európai szőlő- és borparlament” létrehozása .

Az európai szőlészeti- és borászati politika összhangjának megteremtése,, valamint a vélemények kinyilvánítása érdekében a regionális vezetők és a származási zónák és termőterületek képviselői 1988-ban Bourg-sur-Gironde-ban, Aquitániában Edgar Faure és Jacques Chaban-Delmas elnökök, továbbá Gérard Baloup, az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok igazgatójának kezdeményezésére létrehozták a Bortermelő Régiók Európai Konferenciáját (CERV).

Ez a politikai-szakmai fórum mint egyeztetési és javaslati struktúra tette lehetővé - még ha nem is tudott mindig közös magatartást kialakítani - a konfliktusokat okozó álláspontok higgadt vizsgálatát, és a félreértések fokozatos eltűnését, a közös nevezőre jutást, amely egyre alapvetőbbé vált az ülések során.

A CERV, hogy hatékonyságát javítsa, 1994-ben Marsalában, Szicíliában új alapszabályt fogadott el, és hivatalosan felvette az Európai Bortermelő Régiók Gyűlése (AREV) nevet, a régi CERV teljes egyesületi, szervezeti és erkölcsi örökségének letéteményeseként.

Az AREV alapítói : Edgar Faure, Jacques Chaban-Delmas és Gérard Baloup

A CERV/AREV régi elnökei: Edgar Faure, Carlo Bernini, Jordi Pujol, Jacques Blanc, Luis Braga da Cruz, Pedro Sanz, Arlindo Cunha, Luis Durnwalder

A CEPV volt elnöke: Pierre Perromat, Reinhard Muth, Claudio Rosso

Volt főtitkárok: Gérard Baloup, Georges Roucou, Jean-Pierre Van Ruyskensvelde, Manuel Cabral, Javier Erro, Nuno Almeida, Herbert Dorfmann, Jean Paul Angers