Acasă » Presentation » Istoric

Istoric


	
Traduce

Necesitatea cooperàrilor

Regiunile joacà un rol crucial în aplicarea principiilor majore ale participàrii çi subsidiaritàtii la nivel european, în sensul cà ele constituie reprezentarea cetàtenilor europeni, nu numai la nivel individual în cadrul Parlamentului European, ci çi ca membri ai unor comunitàti dinamice.

 

Transferul functiilor çi competentelor înspre puterea europeanà, asumate pânà acum de autoritàtile nationale în materie de agriculturà, mediu, comert international çi fiscalitate, justificà dezvoltarea dialogului dintre Europa çi regiuni.

Acest dialog al regiunilor cu Bruxelles-ul implicà o muncà pregàtitoare de confruntare a punctelor de vedere, menità sà scoatà în evidentà interese comune. De asemenea, era absolut necesarà constituirea unui “parlament european al viei çi vinului”.

Pentru a trece la o examinare concertatà a politicii vitivinicole europene çi pentru a face auzite toate pàrerile, atât ale organismelor executive regionale, cât çi ale reprezentantilor zonelor de denumire çi de productie, a fost creatà în 1988, la Bourg-sur Gironde/Aquitaine, Conferinta Regiunilor Europene Viticole (CERV), la initiativa Preçedintilor Edgar Faure çi Jacques Chaban-Delmas çi a lui Gérard Baloup, Directorul Puterilor Locale çi Regionale de pe lângà Consiliul Europei.

Acest forum politic çi profesional, ca structurà de propuneri çi acorduri comune, permite o clarificare a pozitiilor conflictuale, de iltrare a neîntelegerilor çi, treptat, de atingere a unui numitor comun, devenit din ce în ce mai substantial pe parcursul sesiunilor, chiar dacà nu se ajunge întotdeauna la decizii consensuale.

În scopul de a-çi îmbunàtàti eficienta, CERV a adoptat, în 1994 la Marsala/Sicilia, un nou statut çi a devenit, în mod cert, Adunarea Regiunilor Vitivinicole Europene (AREV), depozitar al întregului patrimoniu asociativ, organizational çi moral al fostei CERV.

Cei trei fondatori ai AREV: Edgar Faure, Jacques Chaban-Delmas çi Gérard Baloup

çti preçedinti ai CERV / AREV: Edgar Faure, Carlo Bernini, Jordi Pujol, Jacques Blanc, Luis Braga da Cruz, Pedro Sanz, Arlindo Cunha, Luis Durnwalder

Fost preçedinte al CEPV: Pierre Perromat, Reinhard Muth, Claudio Rosso

Foçti secretari generali: Gérard Baloup, Georges Roucou, Jean-Pierre Van Ruyskensvelde, Manuel Cabral, Javier Erro, Nuno Almeida, Herbert Dorfmann, Jean Paul Angers