Acasă » Presentation » Obiective

Obiective


	
Traduce

Purtàtor de cuvânt la nivel european çi international

Consolidat prin dubla sa reprezentare, AREV intervine pe lângàtoate institutiile çi instantele însàrcinate în mod direct sau indirect cu politica vitivinicolà europeanà sau mondialà çi se implicà în toate domeniile care se raporteazà la vin:

 

 

 

 

 

 

Institutii

 • Comisia Europeanà

Directiile Agriculturii, Pietei Interne, Comertului, Afacerilor Eonomice/Eurostat, Mediului, Politicii Regionale, Comitetului de Gestiune a Vinului

 • Parlamentul European

Intergrupul Viticulturà, Comisia Agricolà

 • Consiliul Europei

Comisia de Mediu çi de Agriculturà, Congresul Puterilor Locale çi Regionale

 • Comitetul Regiunilor

Comisia Agricolà

 • Adunarea Regiunilor Europei (ARE)
 • Organizatia Internationalà a Viei çi Vinului (OIV)
 • Organizatia Mondialà a Comertului (OMC)
 • Organizatia pentru Alimente çi Agriculturà (FAO)

 

Dosare

 • Organizatia Comunà a Pietei vinului (OCM)
 • Viticultura tàrilor pe cale de aderare
 • Viticultura în zone dificile, în legàturà cu Centrul de Cercetare, de Studiu çi de Valorizare pentru Viticultura în Zonele Muntoase (CERVIM)
 • Fiscalitate / Accize
 • Protectia denumirilor geografice europene
 • Armonizarea mentiunilor de pe etichetà
 • Viticultura ecologica
 • Organisme modificate genetic
 • Informatizarea documentelor comerciale însotitoare
 • Wine tourism, Drumuri europene ale vinului
 • Vin çi sànàtate
 • Academia Internationalà Degustàtori