Domov » Presentation » Zgodovina

Zgodovina


	
Prevodi

Posvetovalna in združevalna ustanova

V evropskem merilu imajo regije odločilno vlogo pri uresničevanju pomembnejših načel. Državljane Evrope ne predstavljajo le kot posameznike, kot je to v evropskem parlamentu, ampak kot dejavno skupnost.

 

Na področjih kmetijstva, okolja, mednarodne trgovine in davčnega sistema, katerih pristojnosti so bile doslej na nacionalni ravni, se je med Evropo in regijami razvil dialog.

Za dialog med regijami in Brusljem pa je bilo v želji po zastopanju skupnih interesov potrebno predhodno uskladiti različna stališča.

Zato je bila ustanovitev neke vrste »Evropskega parlamenta za trto in vino« nujna.

Leta 1988 je bila v kraju Bourg-sur-Gironde (regija Aquitaine, Francija) ustanovljena Evropska Konferenca Vinorodnih Regij (CERV). Njeni ustanovitelji so bili predsednika Edgar Faure in Jacques Chaban-Delmas ter direktor lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope, gospod Gérard Baloup. Konferenca je prisluhnila tako odgovornim na regionalni ravni kot predstavnikom zaščitenih geografskih in pridelovalnih območij ter z njihovo pomočjo natančno preučila evropsko vinogradniško politiko.

Ta ustanova za izmenjavo mnenj in predlogov rešitev omogoča strokovno političnemu forumu razrešitev nekaterih nesoglasij in spornih stališč. Postopno se tako na zasedanjih izoblikuje skupni imenovalec.

Evropska konferenca vinorodnih regij je v želji po večji učinkovitosti leta 1994 v kraju Marsala na Siciliji sprejela nov statut in se preimenovala v Skupščino Evropskih Vinorodnih Regij (AREV), ki je njena pravna naslednica.

Ustanovni člani AREV : Edgar Faure, Jacques Chaban-Delmas in Gérard Baloup

Dosedanji predsedniki CERV / AREV : Edgar Faure, Carlo Bernini, Jordi Pujol, Jacques Blanc, Luis Braga da Cruz, Pedro Sanz, Arlindo Cunha, Luis Durnwalder

Dosedanji predsednik CEPV : Pierre Perromat, Reinhard Muth, Claudio Rosso

Dosedanji glavni tajniki : Gérard Baloup, Georges Roucou, Jean-Pierre Van Ruyskensvelde, Manuel Cabral, Javier Erro, Nuno Almeida, Herbert Dorfmann, Jean Paul Angers