Jste zde :Hlavní strana > Résolutions > POREC (Istrie / Croatie - 28/05/2010)
POREC (Istrie / Croatie - 28/05/2010)
Traductions disponibles : [ fr ] [ bg ] [ de ] [ el ] [ en ] [ es ] [ hu ] [ it ] [ pt ] [ ro ] [ sl ]


Rezoluce AREV, Poreč 2010

V rámci valného shromáždění v Poreči (Istrie, Chorvatsko), po výměně zkušeností s provedením reformy SOT s vínem a po potvrzení závěrů přijatých v Evoře 2009 a dříve, přijali političtí a odborní zástupci Sdružení evropských vinařských regionů (AREV – 70 regionů ze 17 zemí) všemi hlasy následující rezoluci:

Vzhledem ke stále přetrvávajícím potížím na trhu s vínem ve většině evropských vinařských regionů, které vznikají i přes rozsáhlé programy podpory klučení vinic a odbytu vína, obává se AREV, že hlavní cíle reformy, tj. zvýšení konkurenceschopnosti evropských producentů, zpětné získání podílu na světovém trhu a opětovná rovnováha mezi nabídkou a poptávkou, dosaženy nebyly. Naopak se domnívá, že prosazovaná deregulace ještě vyostřuje nedobré socioekonomické vztahy, zvláště u malých a středních podniků.

V této souvislosti AREV vyžaduje, aby zpráva k odhadu následků reformy, která byla Komisi uložena na zasedání Rady ministrů 18./19. prosince 2008 a je zakotvena v článku 184 č. 8 nařízení (ES) č. 1234/2007, nebyla pouhou „zprávou do šuplíku“, ale musí být využita s ohledem na její hospodářské, sociální a zemědělské důsledky k provedení reformy již uskutečněné reformy, zvláště ve vztahu k následujícím bodům:

• ponechání všeobecného rámce výsadbových práv,

• ponechání a posílení registru vinic,

• ponechání pravidel pro označování vín k odlišení vín s označením původu (OP/ZOP) od ostatních vín,*

• ponechání finančních prostředků pro sektor vína v 1. pilíři,

• ponechání na členských státech jak se rozhodnou využít finanční prostředky z EU (podpora odbytu vína mimo nebo uvnitř EU, nebo podpora vinohradnictví ve zvláště nepříznivých podmínkách – např. na horách, prudkých svazích).

AREV mimoto opakuje nezbytnost podpory zřízení pracoviště, které by se zabývalo sledováním evropského trhu s vínem jako nástroje k přesnému mapování situace v různých regionech a členských státech. AREV –POREČ, 28. 5. 2010

*Tzn. pro ČR ponechat členění na vína jakostní a s přívlastkem, vína zemská a vína (dříve stolní) jako dosud.

Résolution adoptée à l’unanimité

Poreč / Istrie / Croatie, le 28 mai 2010