Вие сте тукНачало > Charte du vin
Карта на Виното
Харта на винарството

Изработването на общ кодекс от правила е било едно от първите

мащабни действия, предприети от АЕЛР. Лозарските региони си

налагт сами дисциплина, чиято основна линия е подобряване на

качеството, чрез автентичност, т.е. чрез защитата и промоцията на

оригинални вина.

Приета с единодушие през 1991 от всички европейски лозарски

региони, тази Харта представлява основен документ както за

официалните институции, така и за икономическите играчи и

консуматорите, събираща основните точки на етиката в Европа в

областта на лозарството и винарството.


Защита и промоция :

- оригинални сортове

- качество и автентичност на вината

- права на консуматорите

- културен образ на винарството

Word - 53 KB
The Wine Charter