Sunteti aici:Prima pagină > Charte du vin
Carta Vinului
Carta Vinului

Elaborarea unui cod deontologic comun a constituit una din

primele sarcini de anvergurà îndeplinite de AREV: regiunile

viticole çi-au autoimpus o disciplinà a càrei principalà directivà

este ameliorarea calitàtii prin autenticitate, adicà prin apàrarea çi

promovarea vinurilor de origine.

Adoptatà în unanimitate în 1991 de càtre regiunile viticole

europene, aceastĂ  CartĂ  reprezintĂ  documentul de referintĂ ,

atât pentru institutiile oficiale, cât çi pentru factorii economici çi

consumatori, reunind punctele esentiale ale eticii europene în materie

de viticulturà çi vin.


Apàrà çi promoveazà

denumirile de origine

calitatea çi autenticitatea vinurilor

drepturile consumatorilor

imaginea culturala a vinului

Word - 53 ko
The Wine Charter