Βρίσκεστε εδώAccueil du site > Contacts
Contacts
Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Αµπελινικών Περιών

AREV - Châlons-en-Champagne

Διικητική έδρα :

Conseil Régional Champagne-Ardenne

5, rue de Jéricho

51037 Châlons-en-Champagne Cedex

arev@arev.org


AREV – Στασύργ

Νµική έδραΓ / ραφεί τύπυ και Διαθεσµικές σέσεις :

Dominique Janin

Conseil Régional d’Alsace 1, Place Adrien Zeller – F-67000 Strasbourg

djanin@arev.org