Вие сте тукНачало > AREV > Représentativité
Предствителства
Политическо и професионално взаимодействие

Шесдесет и петте лозарски Региона от Голяма Европа (от

Европейския съюз и от страните от Централна и Източна

Европа –приети от създаването през 1988 година) разполагат

всяка една от тях в АЕЛР с политическо представителство и с

междупрофесионално представителство.


За първи път в междурегионалните европейски организации,

заседават представители на регионалната професионалната

общност, като икономически и социален съвет редом с

политически представители от регионалните институции.

Тази двойна общност има значителното предимство, че позволява

на професионалната общност да бъде чута точно в своя технически

опит, като се възползва от подкрепата на регионалната политическа

институция и от силата, която тя черпи от демократичната си

легитимност. Председателят на АЕРЛ, избран за две години, е

задължително действащ председател на някой Регион в Европа.

Професионалните представители, които на регионално ниво

обхващат всички участници в сферата на лозарството, са събрани

в ПрофесионалнияЕвропейски Съвет на Винарството (ПЕСВ),

натоварен да изработи текстовете, които трябва да се одобрят от

пленарната асамблея. Председателят на ПЕСВ е по право първият

заместник председател на АЕРЛ.

По този начин , след повече от петнадесет години функциониране

и срещи, провели се в по-голямама част от регионите, за да има

по-добро възприемане на съответните проблеми, АЕРЛ съумя да

открои водещите принципи на лозарската политика като съчетава

общите интереси на целия сектор (производителя до консуматора)

с особеностите и традициите на всеки регион.