Вие сте тукНачало > AREV > Objectifs
Цели
Говорител на европейско и международно ниво

Благодарение на двойната си представителност, АЕЛР се обръща

към всички институции и инстанции, които пряко или непряко

отговарят за европейската или световна лозарска политика и се

включва във всички документи, свързани с винарството:


Институции

 • Европейска Комисия

Дирекции за селското стопанство, Вътрешен пазар, Търговия,

Икономически дела / Евростат, на Околната среда, на

Регионалната политика, Комитетът за управление на Винарството

 • Европейски Парламент

Лозарска интергрупа, Комисия по селското стопанство

 • Съвет на Европа

Комисия по околната среда и селското стопанство, Конгреса на

Местните власти

 • Комитет на Регионите

Комисия по селското стопанство

 • Асамблея на Регионите в Европа
 • Международна организация на лозата и винарството (МОЛВ)
 • Световна търговска организация (СТО)
 • Организация на храните и селското стопанство (ОХСС)

Документи на

 • Обща организация на пазара на виното (ООП–вино)
 • Лозарство на страните в пржоцес на присъединяване
 • Лозарство в трудни зони, във връзка с Центъра за изследвания,

проучвания и за установяване за лозарството в планината

(ЦИПУЛП)

 • Данъци/Акцизи
 • Защита на европейските географски названия
 • Хармонизация на надписите на етикетите
 • Екологично лозарство
 • Генетично модифицирани органзми
 • Компютъризация на придружаващите търговски документи
 • Wine tourism, Европейски пътища на виното
 • Вино и здравее
 • Международна Академия на Виночерпците/Сомелиерите