Sunteti aici:Prima pagină > AREV > Objectifs
Obiective
Purtàtor de cuvânt la nivel european çi international

Consolidat prin dubla sa reprezentare, AREV intervine pe

lângàtoate institutiile çi instantele însàrcinate în mod direct sau

indirect cu politica vitivinicolà europeanà sau mondialà çi se

implicà în toate domeniile care se raporteazà la vin:


Institutii

 • Comisia EuropeanĂ 

Directiile Agriculturii, Pietei Interne, Comertului, Afacerilor

Eonomice/Eurostat, Mediului, Politicii Regionale, Comitetului

de Gestiune a Vinului

 • Parlamentul European

Intergrupul ViticulturĂ , Comisia AgricolĂ 

 • Consiliul Europei

Comisia de Mediu çi de Agriculturà, Congresul Puterilor Locale

çi Regionale

 • Comitetul Regiunilor

Comisia AgricolĂ 

 • Adunarea Regiunilor Europei (ARE)
 • Organizatia InternationalĂ  a Viei çi Vinului (OIV)
 • Organizatia MondialĂ  a Comertului (OMC)
 • Organizatia pentru Alimente çi AgriculturĂ  (FAO)

Dosare

 • Organizatia ComunĂ  a Pietei vinului (OCM)
 • Viticultura tĂ rilor pe cale de aderare
 • Viticultura Ă®n zone dificile, Ă®n legĂ turĂ  cu Centrul de Cercetare, de Studiu çi de Valorizare pentru Viticultura Ă®n Zonele Muntoase (CERVIM)
 • Fiscalitate / Accize
 • Protectia denumirilor geografice europene
 • Armonizarea mentiunilor de pe etichetĂ 
 • Viticultura ecologica
 • Organisme modificate genetic
 • Informatizarea documentelor comerciale Ă®nsotitoare
 • Wine tourism, Drumuri europene ale vinului
 • Vin çi sĂ nĂ tate
 • Academia InternationalĂ  DegustĂ tori